Profil školy

Iuventas-Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. umožňuje žákům získat úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou v 8letém oboru Gymnázia, 4letém  oboru Gymnázia v denní i dálkové formě. Ve čtyřletých studijních oborech nabízíme studium  pedagogického, zdravotnického, přírodovědného lycea.

Výuka je zajišťována v budově školy na adrese  ul. Kounicova 1320/2, Ostrava-Moravská Ostrava. Škola má přilehlou  zahradu a je  situována v místě s velmi dobrou dopravní dostupností MHD jak v rámci Ostravy, tak i z hlediska dopravní dostupnosti z jiných okresů Moravskoslezského kraje.

Škola má k dispozici 33 kmenových tříd, 2 tělocvičny,  2 učebny pro výuku informatiky, odborné  učebny s interaktivní tabulí a projektory, jazykovou učebnu, učebny pro výuku výtvarné, hudební, dramatické výchovy a  přírodovědnou laboratoř. K dispozici je rovněž školní knihovna a možnost využití internetu pro volný čas studentů.

Pro žáky, kteří plní základní školní docházku v oboru 8-letého gymnázia je připraven školní klub IUVENTÍK. Zde mohou děti trávit čas před a po vyučování, dle potřeb  a přání rodičů.

Naše specifika

 • jsme školou pro žáky a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy, individuální přístup a péči o jejich děti.
 • ve třídách je nižší počet žáků než v tradiční státní škole
 • ve škole vládne přátelská atmosféra, podporujeme rozvoj osobnosti studenta, respektujeme právo na jeho vlastní názor
 • klademe velký důraz na spolupráci s rodiči a jejich informovanost
 • vzdělávací a výchovné problémy jsou operativně řešeny s výchovným poradcem, metodikem pro prevenci - osobně i anonymně
 • Pedagogičtí pracovníci poskytují po domluvě  bezplatně žákům konzultace s individuálním vysvětlením učiva.
 • individuální přístup pedagogů vytváří podmínky, aby součástí profilu absolventa nebyly jen znalosti, dovednosti a sebevědomí, ale i zásady zdravého životního stylu
 • výběr jazyků: NJ, Fr, ŠJ, RJ, La
 • podporujeme praktické činnosti a dovednosti studentů v přírodovědných předmětech – biologii, fyzice a chemii
 • Pedagogická a Zdravotnická lycea mají 14 denní povinnou souvislou praxi ve 3. a 4. ročníku.
 • významnou roli přisuzujeme výuce cizích jazyků; získané dovednosti si žáci ověřují na zahraničních pobytech
 • pečujeme o talentované žáky a nabízíme jim kurzy k získání znalostních certifikátů
 • propojujeme teorii s praxí; spolupracujeme externě ve výuce i mimo ni s odborníky z různých oborů

 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio